O nás

Spoločnosť Jaromíra Krejcara

“Machnáč je nesmierne dôležitá pamiatka pre budúcnosť našej krajiny. Reprezentuje sociálne a humanistické hodnoty, ktoré prekračujú naše hranice a prepájajú slovenskú architektúru s tým najlepším, čo vzniklo v európskom prostredí. Je preto našou prioritou sústrediť sily na záchranu tejto kultúrnej pamiatky.”

Spoločnosť  Jaromíra Krejcara (SJK)  je nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktorej cieľom je záchrana, obnova a následná ochrana, údržba bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. 

Druh všeobecne prospešných služieb:

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
 • záchrana, obnova a následná ochrana, údržba Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach
 • rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v Liečebnom dome Machnáč
 • realizácia projektov z grantových fondov
 • dobrovoľnícke aktivity
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • prednášková a lektorská činnosť v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 20. storočia
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • vzdelávacie, konzultačné, poradenské služby, sieťovanie v rámci regiónu

Zakladatelia SJK:

 • občianske združenie Archimera
 • architekt Martin Zaiček
 • fotografka Andrea Kalinová
 • historička umenia, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová. 

Okrem zakladateľov sú členkami správnej rady:

 • Ľubica Vitková, prorektorka STU
 • Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV 
 • Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka Trenčianskych Teplíc 

Riaditeľ: Martin Zaiček

Predsedníčka správnej rady: Bohunka Koklesová

Revízor: Michal Sládek