Tlačové správy

Tlačová správa, 6. november 2020, Bratislava

Okresný súd v Trenčíne vyhovel žiadosti Ministerstva kultúry SR a neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara a vydal neodkladné nariadenie, ktorým majiteľovi Keorlen Trade s.r.o. zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou. 

Dôvodom bola obava, že sa majiteľ plánuje zbaviť liečebného domu Machnáč prevodom na ďalšiu schránkovú firmu. Od roku 2008 zmenila budova Machnáča majiteľa už 5 krát. Samotnému Ministerstvu kultúry SR bol Machnáč ponúknutý naposledy v septembri 2020 za špekulatívnu cenu vo výške 1.500.000 EUR. Táto suma závratne stúpa pri každom prepise budovy, hoci jej technický stav sa neustále zhoršuje a dnes je v havarijnom stave. 

Celá TS 

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara chce obnoviť Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Tlačová správa, 2. júna 2020, Bratislava

V máji sa konalo prvé zasadnutie Správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK), ktorá  má jediný cieľ – záchranu a obnovu bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Vznik neziskovej organizácie je vyústením predošlého občianskeho a kultúrneho úsilia umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Cieľom inštitucionalizácie týchto aktivít je systematická práca postavená na odborných, právnych, ekonomických, grantových, ale aj kultúrnych a participatívnych činnostiach. 

Celá TS