Pamiatková obnova

Projekt ideálnej pamiatkovej obnovy

Autori návrhu sú architekti Martin Kvitkovský a Martin Varga z ateliéru ô.

Na projekte spolupracovali:
Andrea Kalinová a Martin Zaiček zo Spoločnosti Jaromíra Krejcara, architektka Lenka Borecká, historik architektúry Peter Szalay (Oddelenie architektúry HÚ SAV), Ivan Pilný z Katedry reštaurovania VŠVU / AFAD, ktorí identifikovali pôvodnú farebnosť a kurátorky Zuzana Jakalová a Ivana Rumanová, ktoré vytvárajú obsah Machnáča ako kultúrno-vzdelávacieho centra.

Podklady: ateliér ô

Rozhovor s autormi návrhu, architektami Martinom Kvitkovským a Martinom Vargom z ateliéru ô na archinfo.sk