kontakt

Vysoká škola výtvarných umení

Spoločnosť  Jaromíra Krejcara n.o.

Hviezdoslavovo námestie 175/18

814 37 Bratislava

 

IČO: 53 026 179

IBAN: SK52 1100 0000 0029 4908 4457

Kontakt pre média: Martin Zaiček, 0948 332 708

jaromir.krejcar@gmail.com