Kto sme

Bohunka Koklesová

Zakladateľkou a predsedníčkou správnej rady je rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Martin Zaiček

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.- zakladateľ a riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara, člen občianskeho združenia Archimera, DOCOMOMO Slovakia a umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, Martin je tiež súčasťou Komory architektov.

Andrea Kalinová

Mgr.art Andrea Kalinová, ArtD. Zakladateľka a členka správnej rady. Fotografka, vizuálna umelkyňa, iniciátorka umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Režisérka dokumentárneho filmu o Machnáči Po sezóne.

Zuzana Frajková Ďurmeková

Primátorka mesta Trenčianske Teplice - Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková - členka správnej rady.

Henrieta Moravčíková

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková - profesorka na Fakulte architektúry a dizajnu STU, vedúca Oddelenia architektúry HÚ SAV a predsedkyňa slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO - členka správnej rady.

Ľubica Vitková

Prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. - prorektorka STU pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou - členka správnej rady.

Michal Sládek

Mgr. art. Michal Sládek, PhD. - revizór. Michal je architekt, člen o.z. Archimera, vedúci výroby a udržalnosti na festivale Pohoda

Miroslava Ješíková

JUDr. Miroslava Ješíková z medzinárodnej právnickej kancelárie Dentons.

Alena Walterová

Alena Walterová, bývalá hovorkyňa VUB banky, ktorá stála ako PR pri obnove Banskoštiavnickej Kalvárii.

Martin Kvitkovský

Ing. arch. Martin Kvitkovský, architekt, ateliér ô

Martin Varga

Mgr. art. Martin Varga, architekt, ateliér ô + výskumný pracovník, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FADSTU)

Zuzana Jakalová

Pôsobila ako kurátorka rezidenčného programu Centra pro současné umění MeetFactory v Prahe a pražskej galérii Display. Momentálne je kurátorkou Galérie mesta Bratislavy

Ivana Rumanová

Študovala kultúrnu antropológiu na Karlovej Univerzite v Prahe a program Kultúrne projekty vo verejnom priestore na parížskej Sorbonne. Pôsobila ako kurátorka v Novej synagóge Žilina.