Okresný súd v Trenčíne zakázal majiteľovi nakladať s Liečebným domom Machnáč

Okresný súd v Trenčíne zakázal majiteľovi nakladať s Liečebným domom Machnáč

Tlačová správa, 6. november 2020, Bratislava

Okresný súd v Trenčíne vyhovel žiadosti Ministerstva kultúry SR a neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara a vydal neodkladné nariadenie, ktorým majiteľovi Keorlen Trade s.r.o. zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou. 

Dôvodom bola obava, že sa majiteľ plánuje zbaviť liečebného domu Machnáč prevodom na ďalšiu schránkovú firmu. Od roku 2008 zmenila budova Machnáča majiteľa už 5 krát. Samotnému Ministerstvu kultúry SR bol Machnáč ponúknutý naposledy v septembri 2020 za špekulatívnu cenu vo výške 1.500.000 EUR. Táto suma závratne stúpa pri každom prepise budovy, hoci jej technický stav sa neustále zhoršuje a dnes je v havarijnom stave. 

Keorlen Trade, s.r.o. ponúkol Liečebný dom Machnáč Ministerstvu kultúry, ktoré má predkupné právo pri predaji národných kultúrnych pamiatok, bezprostredne po tom, ako oň prejavila záujem nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara a ako boli medializované správy o jej snahách zachrániť ho, a to aj prostredníctvom vyvlastnenia.

Keďže sa neziskovej organizácii nepodarilo dohodnúť s majiteľom, rozhodla sa podniknúť kroky k vyvlastneniu pamiatky.

Majiteľ Keorlen Trade, s.r.o. sa proti rozhodnutiu súdu odvolal