Tlačové správy

Spoločnosť Jaromíra Krejcara podáva podnet na vyvlastnenie liečebného domu Machnáč.

Tlačová konferencia sa uskutočnila 6. septembra 2021 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR

Národnej kultúrnej pamiatke LD Machnáč v Trenčianskych Tepliciach sa blýska na lepšie časy. Dom je v havarijnom stave po tom, čo ho rôzni majitelia od roku 2002 sústavne zanedbávali. O jeho záchranu sa dnes pokúša nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK). Niekoľkokrát oslovila súčasného majiteľa v snahe dohodnúť sa na odkúpení domu so zámerom jeho pamiatkovej obnovy. Žiaľ, bezvýsledne. Preto v záujme ochrany a obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva podala SJK 3. septembra 2021 na Okresný úrad v Trenčíne podnet na vyvlastnenie NKP LD Machnáč vo verejnom záujme. 

Celá TS

Spoločnosť Jaromíra Krejcara je pripravená prevziať zodpovednosť za starostlivosť o Liečebný dom Machnáč. Súčasnému majiteľovi predložila ponuku na jeho odkúpenie.

Vlastníctvo zaväzuje k zodpovednosti. Vlastniť znamená starať sa. V prípade Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach si však majitelia dlhodobo túto povinnosť neplnili, v dôsledku čoho je táto mimoriadne cenná národná kultúrna pamiatka od svojho zatvorenia v roku 2001 nestrážená a prístupná nepovolaným osobám, chátra a je opakovane devastovaná. Súčasný majiteľ nevykonal opatrenia, ktoré by zabránili jej poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu prvkov pamiatkovej hodnoty, ani opatrenia na obnovenie jej funkcií a riadneho užívania.

Celá TS

Liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach svitá nádej na obnovu

Tlačová správa, 3.december 2020, Trenčianske Teplice

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara dnes predstavila zástupcom mesta a médií zámer obnovy Liečebného domu Machnáč. Ten by sa mal po dokončení stať pevnou súčasťou spoločenského a kultúrneho života obyvateľov mesta a centrom, kde sa budú pravidelne konať prestížne medzinárodné podujatia.

Po tom, čo Okresný súd v Trenčíne zakázal majiteľovi Keorlen Trade, s.r.o. akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou, nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa s podporou Ministerstva kultúry SR rozhodla objekt Machnáču vyvlastniť vo verejnom záujme ochrany a obnovy Národnej kultúrnej pamiatky.  

Celá TS

Tlačová správa, 6. november 2020, Bratislava

Okresný súd v Trenčíne vyhovel žiadosti Ministerstva kultúry SR a neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara a vydal neodkladné nariadenie, ktorým majiteľovi Keorlen Trade s.r.o. zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou. 

Dôvodom bola obava, že sa majiteľ plánuje zbaviť liečebného domu Machnáč prevodom na ďalšiu schránkovú firmu. Od roku 2008 zmenila budova Machnáča majiteľa už 5 krát. Samotnému Ministerstvu kultúry SR bol Machnáč ponúknutý naposledy v septembri 2020 za špekulatívnu cenu vo výške 1.500.000 EUR. Táto suma závratne stúpa pri každom prepise budovy, hoci jej technický stav sa neustále zhoršuje a dnes je v havarijnom stave. 

Celá TS 

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara chce obnoviť Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Tlačová správa, 2. júna 2020, Bratislava

V máji sa konalo prvé zasadnutie Správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK), ktorá  má jediný cieľ – záchranu a obnovu bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Vznik neziskovej organizácie je vyústením predošlého občianskeho a kultúrneho úsilia umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Cieľom inštitucionalizácie týchto aktivít je systematická práca postavená na odborných, právnych, ekonomických, grantových, ale aj kultúrnych a participatívnych činnostiach. 

Celá TS